Emek

Kitap : Emek

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1305-6182

Cilt : 2016/

Periyot : altı aylık

Yayın Tarihi : Haziran 2016

Yayıncı : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8628

İÇİNDEKİLER

MAKALE
-ÇSGB 'nin Eylem Planları :
İş Sağlığı Güvenliğinde Verileen “Söz”ler Ve “Eylemsiz”lik 1
Gürhan Fişek
-Anlatı ve İktidar yada Kamu Personel Reformunu Anlamak 11
Ali Murat Özdemir
-Devletin Dönüşümü, Kamusal Alan ve İşçi Sınıfı 21
Hakan Topateş
-Eleştirinin Eleştirisi: Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımının
Yurttaş Bakışına Dair Bir İnceleme 43
Meryem Çakır Kantarcıoğlu
DEĞİNİ
-14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine 57
Çağdaş Gemici
Çağrı Kaderoğlu Bulut
-Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Üzerine
Kısa Bir Bakış: “Sosyal Hakların Gözyaşları” 61
Denizcan Kutlu
KİTAP ELEŞTİRİSİ
Üretken Emek ,Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:
Poulantzas Kitabı Üzerine Düşünceler 67
Göksu Uğurlu