Mülkiye Dergisi

Kitap : Mülkiye Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1305-9971

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Aralık 2015

Yayıncı : Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8627

İÇİNDEKİLER

Yeni sayıda 1
MAKALE
-Kürt sorununun "Çözüm Süreci" Biterken AKP Medyası ve
Psikolojik Savaş 5
Gülseren Adakêz
-Muhafazakar Basının İfade Özgürlüğü ile imtihanı: Charlie Hebdo Katliamının Zaman, Sabah ve Yeni Şafak Gazetelerinde Çerçevelenmesi - 43
Uğur Yağan
-Bir Kamu Politikasının Analizi: Türkiye'de Geçici Köy Koruculuğu - 73
ibrahim Arap ve Veysel Erat
-Küba Ekonomisinin ve Kamu Maliyesinin Genel Görünümü - 109
Zeynep Ağdemir
YORUM
-Batı Kamuoyu, Akp-Işid İlişkileri ve Kürt Sorunu - 147
Taner Timur
-İlk Dönem Osmanlı Tarihinde İtici Güç ve Meşruiyet Konusunda Seslerin Değerlendirmesi - 155
Gökçe Zorba
-Mekteb-i Mülkiye Mezunları İttihâd ve Teâvün Cemiyeti Nizâmnâmesi - 165
Murat Baskıcı
IN MEMORIAM
-Kankardeşlerimize 189
Berfin Emre
-Tahir Elçinin Ardından - 193
Kerem Altıparmak
-Polisi Kim Soruştursun 195
Tahir Elçi
KİTAP İNCELEMESİ
-Toplumcu Belediye: Nam-ı Diğer Belediye Sosyalizmi 199
Ali Somel
-Mülkiye Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları -203