Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Politika Önerileri

Kitap : Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Politika Önerileri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-98363-7-5

Yayın Tarihi : Mayıs 2016

Yayıncı : Kalkınma Atölyesi

Tür : Kitap

Kitap No : 8622

İÇİNDEKİLER

1 / Kısa süreli tarım çalışma vizesi 6
2 /Tarımda Aracılık Hizmetlerinin Kurumsallaşması 8
3 / Mevsimlik Tarımsal işlerde İş Sözleşmesi 12
4 / Çalışma Ortamının ve Şartlarının iyileştirilmesi 14
5 /Yaşam ortamının İyileştirilmesine Yönelik Önlemler 16
6 / Ücretlerin En Az Asgari Üicret seviyesine Erişmesi 18
7/ Sivil İzleme Ve Denetleme Sisteminin Kurulması 20
8 / Sosyal Giivenlik Kapsamına Alma 22
9 / Suriyeli Göçmenler Arasında Çocuk
işçiliğinin Önlenmesi 24
10/ Etnik Kökenden Kaynaklanan Ayrımcılığı Önlemeye Yönelik Çalışmalar 26
11 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınlara İlişkin Düzenlemeler 28