Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Mevcut Durum Raporu

Kitap : Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Mevcut Durum Raporu

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-98363-7-5

Yayın Tarihi : Mayıs 2016

Yayıncı : Kalkınma Atölyesi

Tür : Kitap

Kitap No : 8620

İÇİNDEKİLER

9 / Teşekkürler
11 / Önsöz
14/ Yönetici Özeti
25 / GİRİŞ
Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler
32/ Araştırma Yöntemi ve Araştırma Alanı
34/ Kavramlar
36 / BÖLÜM 1
Göç Akımları, Göç Teorileri ve Mevsimlik Tarımsal Üretimde Göçmenler
39/ 1.1 Küresel Göç Akımları ve Dinamikleri
41 / 1.2 Göç Teorileri ve Uluslararası Mevsimlik Tarım işçiliği Göçü
46 / 1.3 Mevsimlik Tarımsal Üretimde Göçmen Emeği
48 / BÖLÜM 2
Türkiye'ye Yönelen Göç Hareketleri ve İş gücü Göçü
51/ 2.1 Türkiye'nin Göç Rejimi ve Göçmen Politikaları
55/ 2.2 Türkiye'ye Gelen Yabancılar ve İşgücü Göçü
59/ 2.3 İşgücü Piyasasında Göçmen İşçiler
62/ BÖLÜM 3
Türkiye'de Mevsimlik Gezici Tarım işçiliği ve Göçmen İşgücü
Yoksulların Rekabeti mi?
65/ 3.1 Türkiye'de Toplumsal Değişim ve Mevsimlik Gezici Tarım işçiliği:
Etnik Kimlik Üzerinden Kırsal Karşılaşmalar
75/ 3.2 Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşgücü