IPEC Program Belgesi

Kitap : IPEC Program Belgesi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Çocuk Emeği

Yayın Tarihi : 2016

Yayıncı : ILO

Tür : Kitapçık

Kitap No : 8612

İÇİNDEKİLER

Giriş 1
Tarihçe 3
Problem 4
ILO' nun Ro1ü 5
İşevsel yapı 7
Program statejisi 9
Hedef Kitleler 11
Hedefler 12
Performans Gösterge1eri 13
Program Çalışmaları 14
Programdan Beklenen Sonuçlar 16
Programın Uygu1amnası 17