Bina Kimlikleri

Kitap : Bina Kimlikleri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mayıs 2005

Yayıncı : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Tür : Kitap

Kitap No : 8600

İÇİNDEKİLER

Sait Bektimur evi
Büyük Otel
Ankara Palas
II. Büyük Millet Meclisi
Etnoğrafya Müzesi
Sağlık Bakanlığı
Ziraat Bankası
Hıfzıssıhha Enstitüsü
Halk Evi Binası
Tekel Binası
II. Vakıf Apartmanı
Orduevi Binası
Türkiye İş Bankası
İsmat Paşa Kız Enstitüsü
Divan-ı Muhasebat
Cumhurbaşkanlığı Köşkü
Merkez Bankası
Emlak Bankası
Sergievi
Temyiz Mahkemesi
Orman Çiftliği Jandarma Karakolu
İlk Etibank
Su Süzgeci (filtre istasyonu) Binası
Belediyeler( İller ) Bankası
Gar BinasıAdalet Bakanlığı
Gar Gazinosu
Adliye Vekalet Binası
Baraj Gazinosu, Çubuk Barajı
İnhisarlar Umum Müdürlük Binası
Sümerbank Genel Müdürlük Binası
Dil ve Tarih-Coğrafya Fkültesi
DDY İşletme Umum Müdürlüğü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binalar Topluluğu
Cebeci Orta Okulu
A.Ü. Fen Fakültesi
Anıtkabir
Saraçoğlu Mah.
Ankara Belediye Binası