Birleşik Metal-İş

Kitap : Birleşik Metal-İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 221

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Ekim 2015

Yayıncı : Birleşik Metal-İş Yayınları

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8594

İÇİNDEKİLER

Kardeşlik ve barış terörü yenecek 2
Birleşik metal-iş grevi 3
renault işçileri birleşik metal-iş dedi 4
THY teknikte hukuksuzluk 6
Yeni seçilen temsilcilerimiz 10
Sendikal eğitim 12
Yetki -İşkolu itirzaı davalarında son gelişmeler 14
Grev yasaklamak Sendikal hak ihlalidir 16
Kara Eylül 16
DİSK Başkanlar kurulu sonuç bildirgesi 18