Ses

Kitap : Ses

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 1

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : Temmuz 1991

Yayıncı : Genel Sağlık İş

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8589

İÇİNDEKİLER

Bir Portre
Turgut Hacıoğlu 1
Kısa Bir Yaşam Öyküsü 2
Tek Taraflı Ücret Düzenlemesi Meşru ve Demokratik Değildir 4
Mektuplarınız -Sorunlarınız 5
Hukuk Köşesi; Sendika Hakkı 6
Önce Sağlık: Çevre ve İnsan 8
Genel Sağlık-iş'in Sağlık çalışanlarının Birliğine Bakışı 9
Memurun KisırDöngüsü:Temmuz Ocak Temmuz 1O
Genel Sağlik-İş,Üyenin Söz ve Karar Sahibi
olduğu Sendika12
T.B.M.M'ne Açık Mektup 13
Sendikamız Genel Sağlık-İş Kuruldu 15
Belediyeler ve SağlIk 17
Hepatit-B için Kısa ve Uzun Erimli Eylem Kılavuzu 19
Uluslararası İlişkiler 22
Dergi-Süreli Yayın 25