Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014

Kitap : Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : İSTANBUL

Yayın Tarihi : 2014

Yayıncı : Hayata Destek Derneği

Tür : Rapor

Kitap No : 8583

İÇİNDEKİLER

1. Giriş 7
2. Araştırma kapsamı ve Metodu 17
3. Araştırma Bulguları: 23
3.1. Temel Demogralık Veriler: 23
3.2. Yoksulluk-Yoksunluk-Borç Sarmalında Yaşam Koşulları: 32
3.3. Mevsimlik Tarım işçisi Ailelerin Çalışma Koşulları: 54
3.4. Mevsimlik Tarımda Ayrımcılığın Farklı Yüzleri 69
3.4.1.Suriyeli Göçmenler: Ekmek Piyasasının Yeni Üyeleri ve
Derinleşen Sınıf içi Çatışma 74
3.4.2. Mevsimlik Tarımda Kadın Olmak 79
3.5. Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuk Verileri 86
4. Sonuç: 97
Ek1. WASH Nedır? 99
Ek2. WASH Örnek Afyon 102
Ek3. WASH Örnek Ordu 103