Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik Politika Belgesi

Kitap : Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik Politika Belgesi

Yazar : * --

Dil : İngilizce

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ocak 2014

Yayıncı : T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 8578

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ
1. Giriş 7
2. Ülke Örnekleri 8
a. Brezilya: Bolsa Familia 8
b. Arjantin: 9
c. Meksika 10
d. Şili 11
3. Türkiye Örneği 12
a. Sistem 12
b. Türkiye'de Uygulanan Şartlı Nakit Transferi Etki Değerlendirme Raporu'nun Temel Bulguları 16
4. Şartlı Nakit Transferi'nİn iyileştirilmesi Çalıştayı 18
Katılımcıların Türkiye'de Uygulanan ŞNT Programının İçeriği ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri ..20
a. ŞNT Programının Yapısı 20
b. ŞNT Programının Uygulanması 22
5. Sonuç ve Öneriler 23