2014 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Kitap : 2014 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-605-9994-21-7

Cilt : 355

Yayın Tarihi : Şubat 2016

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : İngilizce

Tür : Rapor

Kitap No : 8571

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNTEMİ VE ANA SONUÇLARI 4
1. TARİHÇE 5
2. ARAŞTIRMA KAPSAMI 6
3. İSTİHDAM 6
3.1. istihdamın Cinsiyete Göre Yapısı 6
3.2. Çalışanların Kıdemleri 10
SENDİKALAŞMA 11
5. İŞGÜCÜ MALİYETİ 11
5.1. İşgücü Maliyetlnin Bölünüşü 11
5.2. Çalışılan Saat Başına İşgücü Maliyeti 11
6. YAN ÖDEMELER 15
7. SOSYAL ÖDEMELERİN BÖLÜNÜŞÜ 16
8. İŞÇİLERİN MEDENİ HALİ VE ÇOCUK SAYISI 17
9. İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU 17
10. PERSONEL GİRİŞ-ÇIKIŞLARI 17
11. ZORUNLU İSTİHDAM 23