Sosyal Demokrasi

Kitap : Sosyal Demokrasi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 1/4

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Temmuz 1992

Yayıncı : SHP Genel Merkezi

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8567

İÇİNDEKİLER

-İş Güvencesi Yasa Tasarısı' Niçin Önemli?
Yıldırım KOÇ 1
-Demokratikleşme sorunu
Halit ÇELENK 6
-Memurların Sendika Hakkı
Dr. Muzaffer SENCER 8
-Üçüncü İzmir İktisat Kongresi
Bir Yerinde Sayma Örneği
Tevfik ÇAVDAR 10
-Hem "Reddi Miras" Hem Mirasçılık
İlhan SELÇUK 11
-Avrupa Konseyi'nin "Türkiye Raporu" Eleştirisi 12
-Dünya Çocuklarının Durumu 16
-Dünyanın Durduğu Yıl 18
-Dünya Nüfus Günü 21
-Gençliğin Örgütlenmesi
Doç. Dr. Mehmet TOMANBAY 22
-"Basın Kurultayı 92" Sonuç Bildirgesi 24
-Görüntü ve Gerçek
Ümit Sarıaslan 26
-Türkiye'de gençlik harekençliktleri ve ge
Muzaffer İlhan ERDOST 30
-Sosyal Demokraside Kadın-Politikaları
Dr. Sabiha ÇAYCI 32