SST Sağlıkta Sınıf Tavrı

Kitap : SST Sağlıkta Sınıf Tavrı

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : İSTANBUL

Cilt : 8

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : 1996

Yayıncı : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8564

İÇİNDEKİLER

-Haberler 2
-SST DOSYASI 3
-Sağlıkta Özelleştirme ve Sonuçları 4
-Özelleştirmeler: Ne Kadar İdeolojik, Ne Kadar Ekonomik? 12
-Özelleştirme Hangi Yöntemlerle Gençekleştiriliyor 16
-Öteki Sınıfın Tavrı 2l
-Doğu Avrupa'da Özelleştirme: Muz Yemenin Bedeli 22
-Özelleştirmeler ile Sınıfa Saldırı Nasıl Yapılır 25
-Sağlık Ocaklarıda Özelleştirilir 28
-Sağlıkta Esnek (Post Fordist) Üretim Modeli 30
-İnsan Hakları ve Sınıf Mücadelesi 33
-Cezaevlerinde Sağlık 35
POLİTİK-PSİKOLOJİ
-Sivas Olayları ve Posttravmatik Stres Bozukluğu 37
-Felaketler Yüzyılının Hastalığı: Posttravmatik Stres Bozukluğu 39
-İlaçta Reklama Hayır 42
-Kitap Eleştirisi- Güzel Bir Soruya Yanlış Cevaplar: Felsefe Öyküleri 44
-Ivan illich Üzerine Bir Değerlendirme 47
-Pratisyen Hekimliğin Sonu mu? 53