Toprak İşveren

Kitap : Toprak İşveren

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

Cilt : 109

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Mayıs 2016

Yayıncı : Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8552

İÇİNDEKİLER

-İşçinin Sık Rapor :Alması ve İş Sözleşmesinin Feshi
Cumhur Sinan ÖZDEMIR 4
-Yalın Yönetim İlkeleri
Prof. Dr. Canan ÇETİN
Nimet TUNA 8
-Toprak İşveren Sendikası XXIV. Olağan
Genel Kurulu 18 Şubat 2016 Tarihinde Toplandı 16
-Türkiye'nin Yüzde 92'si
Deprem Riski Altındaki Kentlerde Yaşyor
Gökhan EREL 19
-Yargıtay Kararları 22
-Üyelerimizden Haberler 26