Toprak İşveren

Kitap : Toprak İşveren

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

Cilt : 108

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Mayıs 2016

Yayıncı : Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8551

İÇİNDEKİLER

-İnovasyon: Hedeflere Giden Yol
Mehmet BÜYÜKEKŞİ 4
-İnovasyon & Stratejik Rekabet Üstünlüğü
Yrd. Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN 6
-İnovasyon, Rekabet Gücü Elde Etmeyi
Daha da Önemlisi Bunu Sürdürmeyi Sağlar
Yrd. Doç. Dr. Sema YİĞİT 11
-Türkiye'de Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması,
2014'te Bir Önceki Yıla Göre % 18,8 Artarak
17,6 Milyar Lira Oldu 17
-VitrA İnovasyon Merkezi'nde,
Her Yıl 50:ye Yakın ArGe Projesi Gerçekleştiriliyor
Boğaç ŞİMŞİR 18
-7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi
26 Kasım 2015 Tarihinde Yapıldı 21
-Yargıtay Kararları 22
-Üyelerimizden Haberler 26