Çasgem

Kitap : Çasgem

Yazar : * -- * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 9

Yayın Tarihi : Ekim 2015

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8548

İÇİNDEKİLER

-Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecinde sosyal politika alanında çalışan kurumlar ve projeler 5
-ÇASGEM'den haberler 10
-ÇASGEM'in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi teknik destek projesinden haberler 20
-Nitelikli işgücü. Aşırı eğitimlilik 25
-Konaklama ve yeme içme iş kollarında sağlık ve güvenlik 29
-Maden iş yerlerinde acil durum.
Arama ve kurtarmanın önemi 35
-Sağlık iş kolunda iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına genel bakış 39
-Çalışanların solunum ve nefes egzersiz eğitimi 45
-