Belediye-İş

Kitap : Belediye-İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 134

Periyot : altı aylık

Yayın Tarihi : Haziran 2014

Yayıncı : Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8547

İÇİNDEKİLER

2- Başkandan
4- Sendikamızın 10. Genel Kurulu Toplandı
18- 10. Olağan Genel Kurul Kararları
23- Ermenek'te Yine İş Cinayeti
26- Başkanlar Kurulumuz Toplandı
30- Toplu İş Sözleşmeleri Yüzleri Güldürüyor
35- Taşerona Karşı #direnİŞÇİşMitingi Yapıldı
36- İşyeri Toplantıları Devam Ediyor
38- İş Cinayetlerine Karşı Basın Açıklaması
42- Yargı Kararları
44- Hükümet Torba Yasayla Taşeronluktan
Vazgeçmeyeceğini ilan Etti
48- Grev Hakkına Yönelik Saldırıları Durduralım
52- ILO Dünya Sosyal Güvenlik Raporunu Açıkladı
54- Türkiye'nin Yoksul Sayısı 29 Milyon Kişi
58- 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
62- Belediye-İş'ten Kahraman Üyemize Ödül