İş Ve Hayat

Kitap : İş Ve Hayat

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-605-64682-3-4

Cilt : 2/3

Periyot : altı aylık

Yayın Tarihi : Şubat 2016

Yayıncı : Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8533

İÇİNDEKİLER

-İş Mevzuatının Alt İşveren Uygulamasının Ortaya Çıkardığı
Sorunlara Çözüm Üretmekteki Yetersizliği
Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ 9
-1 Ocak 2016 Tarihinde Yürürlüğe Giren Asgari Ücretin Çalışma Hayatını Düzenleyen Bazı Kanunlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Türker TOPALHAN, Ayhan KURT 23
-Ücretlerin Vergilendirilmesinde Ayırma İlkesi
Uygulamasının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU 41
-İstihdam Yaratmada Mikrokredi Uygulamalarının Etkinliği
Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİR 57
-Kamu İstihdam Yaratma Programı Olarak “Tennessee Vadi Projesi” Ve Toplum Yararına Çalışma Programının İncelenmesi
Arş. Gör. Süheyla ERİKLİ, Doç. Dr. Bülent BAYAT 77
-Özelliklerine Göre Cep Telefonu Tercihinin İlgi Duyulan Uygulama Kategorisi Seçimi ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Odaklı Bir Çalışma
Arş. Gör. Onur İZMİR 89
-Altişveren ile Toplu İş Sözleşmesi Yapılması
ve 6552 Sayılı Kanunla Getirilen Üçlü Toplu İş İlişkisi Sistemi
Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ 119
-Türkiye'de Mültecilerin Ve Sığınmacıların Sağlık Hakkı
Arş. Gör. Melike ÇALLI 131
-Sosyal Güvenlikte Norm ve Standart Birliği Sağlandı mı?
Dr. Sadettin ORHAN 155
-Sosyal Güvenlik Hakkı Ve 1982 Anayasası'na Yansımaları
Alpaslan KARABULUT 187