Toplumsal Tarih

Kitap : Toplumsal Tarih

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

ISSN : 1300-7025-9-1

Cilt : 263

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Kasım 2015

Yayıncı : Tarih Vakfı

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8514

İÇİNDEKİLER

04- L'ILLUSTRATI0N'DAN SEÇMELER
8 HAZİRAN 1878 ÇIRAĞAN BASKINI
Hazırlayan: Edhem Eldem
08- OSMANLI BASININDA YÜZ YIL ÖNCE BU AY
Hazırlayan: Emel Seyhan
12- JAMANAK GAZETESİ 1915
Hazırlayan: Aylin Koçunyan
18- EMEK TARİHİ KONEERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ
20- TÜRKİYE "MİLLİ" EĞİTİM SİSTEMİNDE "GAYRI MİLLİLER"
22- HAYAL PERDESİNDE BATI ETKİSİ VE ULUSLAŞMA
23- "DOĞU AKDENİZ'DE OSMANLI GEÇMİŞİNİ HATIRLAMAK"
26- İSTANBUL VE BOĞAZ KIYILARININ AKIŞKAN PANORAMASI
Aslı Özgen Tuncer
36- 1923 NÜFUS MÜBADELESI VE MUBADİL ROMANLARA
YONELİK İSKAN VE DENETİM POLİTİKALARI
Nurşen Gürboğa
44- 12 EYLÜL'DEN UNUTULAN BİR MAĞDURİYET ÖYKÜSÜ:
MANUEL YERGATYAN
Emre Can Dağlıoğlu
52- M0LLAS VE BALTACIOĞLU ÖRNEKLERİNDE KARAGİ0ZİS'İ
/ KARAGÖZ'Ü YENİLEŞTİRMEK
İÇERDEN Mİ YUKARDAN MI?
Peri Efe
60- 20. VE 21. YÜZYILLARDA SAVAŞTA ARŞİVLER,
ARŞİV SAVAŞLARI
Sophie Coeuré
68- FIRTINA VE YAŞLI BİR GEMİ
ADANA ŞİLEBİNİN BATIŞI
Murat Koraltürk
74- YENİ BELGELERLLE 1865 HOCAPAŞA YANGINININ
SINIRLARI
Sibel Gürses Söğüt
82- 70. YILINDA BORALTAN KÖPRÜUSÜ OLAYI
Hakkı Uyar
88- AHMED MİDHAT EEENDİ'NİN KALEMİNDEN
BÜYÜLÜ FENER
Murat Cankara
92- GERÇEĞİN PEŞİNDE
Selen Kalyoncu
94- ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'İN
MEKTUBU
Mete Tunçay