Çalışma Dünyası Dergisi

Kitap : Çalışma Dünyası Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 2148-1245

Cilt : 3/2

Periyot : 4 ayda bir

Yayın Tarihi : 2015

Yayıncı : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8500

İÇİNDEKİLER

-TS EN ISO 7730 ve TS EN ISO 27243 Standartlarına Göre
Termal Konfor Programı
Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet YILDIRIM, Hamza ALTINSOY 7
-Sinop İlinde İşgücü Piyasasının Temel Sorunu:
Beceri Uyumsuzluğu
Arş. Gör. Süheyla ERİKLİ 18
-Türkiye - AB Müzakere Sürecinde Sosyal Politikada Yaşanan Gelişmeler
Arş. Gör. Muhammet Enes KAYAGİL 34
-Kimya Sektöründe Tehlike ve İşletilebilirlik [Hazop] Analizi
Dr. Abdurrahman AKMAN 59
-Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretlerinin
Sözleşmede Belirlenen Ücrete Dahil Edilmesi Sorunu
Oğuzhan TEKİN 75
-Çalışma Yaşamına Yön Veren Hukuki Düzenlemeler ve
Yönetişim ilişkisi
Ömer Bağrım BAYRAM 95
-Özel Politika Gerektiren Grupların İş Yaşamındaki Sağlık ve
Güvenlik Riskleri ile Kontrol Tedbirleri
Zeliha GÜLER 117