Kamu - İş

Kitap : Kamu - İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-4995

Cilt : 14/2

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : 2015

Yayıncı : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8497

İÇİNDEKİLER

-Prof. Dr. H. Nüvit GEREK
Yeraltı Maden işletmelerinde Çalışanlarla
ilgili Yeni Düzenlemelerin Düşündürdükleri 1
-Arş. Gör. Begüm İSBİR
Özel İstihdam Bürosu Açma izninin
Hukuksal Niteliği 29
-Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ
Beveridge Eğrisi İle Türkiyenin İşgücü
Piyasası Analizi 47
-Mesut Emre KARAKÖSE
Kamu Hizmetinin Özel Kişiler Eliyle
Gördürülmesi (Anayasal Sınırlar) 67
-Arş. Gör. Neslihan KARAÇANİ
İç Borçlanmanını Birinci ve İkiincil
Sermaye Piyasalarına Baskısı 83
-Cem BALOĞLU
Avrupa Birliği'nde İş Sağlığı ve Güvenliği
Politikaları 97
-Orhan KOÇJAK
Ömer YAVUZ
Kübra YAVUZ
Acil Tıp Teknisyenlerinde Tükenmişlik
Sendromu ve Öğrenci Olma Durumu
Arasındaki İlişki 115