Kamu - İş

Kitap : Kamu - İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-4995

Cilt : 14/1

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : 2015

Yayıncı : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8496

İÇİNDEKİLER

-Resul ASLANKÖYLÜ
Mülga 506 Sayılı ve Mer`î 5510 Sayılı
Kanunlarda İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 1
-Cem BALOĞLU
Çalışaııların İş Sağlığı ve Güvenliği
Yükümlülükleri ve Aykırılığın İş ilişkisine Etkisi 17
-Yrd.D0ç.Dr. Utku ALTUNÖZ
Reel Büyüme ve İşsizlik Bağlamında Türkiye İçin Okun Yasası Analizi 29
-Yrd. Doç. Dr. Metin SARAÇOĞLU
Arş. Gör. Mehmet KUZU
Yunanistan Hükümeti ve AB Yönetimi
Arasında Yunanistan Borç Krizine İlişkin
Sürdürülen Müzakerelerin EURO Bölgesi,
AB ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine
Finansal Piyasalarına Olası Etkileri 45
-Okt. Kasım KAYA
Öğr.Gör. Gönnül SEVİNÇ
Öğr.Gör. Veysel ASOĞLU
Öğr.Gör. M. Reşit SEVİNÇ
Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Tarım
Sektöründeki Gelişmelerin Günümüz Kırsal
Kalkınma Anlayışı ile Karşılaştırılması 63
-Dr. Halime GÖKTAŞ KULUALP
Statejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Cam Tavan Sendromu Engellerini Aşmak 99