Kayıt Dışı İstihdam

Kitap : Kayıt Dışı İstihdam

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mayıs 2003

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 8493

İÇİNDEKİLER

AB ÜLKELERİNDE KAYITDIŞI ÇALIŞMANIN
AZALTILMASI IÇIN UYGULANAN YONTEMLER 7
II. KAYITDIŞI ÇALIŞMANIN KAYDA ALINMASINA
İLİŞKİN POLİTİKALAR 13
1. Sistemin Değiştirilmesi 13
2. Sistemin Güçlendirilmesi 13
3. Kayıtlı İşgücü Piyasasına Girişin Teşvik Edilmesi 14
4. Davranış ve Tutum Değişikliğinin sağlanması 15
III. ÜLKELER İTİBARİYLE UYGULANAN ÖZENDİRİCİ POLİTİKALAR
1. İtalya 17
2. İngiltere 22
3. İspanya 24
4. Almanya 25
5. Fransa 27
6. İsveç 30
7.HoLLanda 31
IV. TÜRKİYE'DE KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI
1. İstihdamda Genel Durum 34
2. Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışı İstihdam 46
V. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 64