Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/54

Kitap : Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/54

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-9202

Cilt : 14/54

Periyot : 4 ayda bir

Yayın Tarihi : Nisan 2016

Yayıncı : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8488

İÇİNDEKİLER

-Editörden 9
-HAKEMLİ MAKALELER
-Eğitim Sen Üyesi Öğretmenlerin Sendikalarından Beklentilerine İlişkin Görüşleri
Barış Aksoy, İlhan Günbayı 10
-Sokal'ın Şakasının Ardından: Bilim, Sol ve Gerçeklik Üzerine
Sibel Kibar 50
-Editöründen 63
-Okumak ve Köy Enstitüleri
Hasan S. Keseroğlu 67
-Engelli Kullanıcıların Gezici Kütüphaneleri Kullanabilme Durumları
Ayşenur Güneş 83
-Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Çok-Kültürlülük ve Gelişmiş Uygulama Örnekleri
Güler Demir 106
-Türkiye'de Halk Kütüphaneleri Yöneticilerinin İdeal Kütüphane Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Güler Demir, Ayşenur Güneş 134
-Ankara'da Yaşayan Sosyal Bireylerin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
Semanur Öztemiz, Elsa Bitri, Bülent Yılmaz 152
-Sendika, Sendikal Örgütlenme ve Kurumsal Bilgi Merkezlerinin İlişkisi Üzerine
İlker Çakmakkaya 172
Bilgi, İktidar ve Gerçek
M. Kemal Sevgisunar 199
ÇEVİRİ MAKALE
Sosyal Bağlamda Öğrenme
Peter jarvis
Çeviri: Ş. Erhan Bağcı
Düzelti: Mutahhar Aksarı 220