Sosyal Güvence Dergisi

Kitap : Sosyal Güvence Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 2146-5649

Periyot : altı aylık

Yayın Tarihi : Ocak 2016

Yayıncı : Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8487

İÇİNDEKİLER

-Türkiye'de İş kazalarının Azaltılmasına Yönelik Bir Sistem
Bonus-Malus Sistemi
Doç. Dr Bülent ALTUNKAYNAK, Pınar ÖZTÜRK 1
-Avrupa Birliği Üyesi ve Aday Ülkelerin Sağlık Harcamaları Açısından Benzerlik ve Farklılık Analizi
Canser BOZ, Prof Dr Hayydar SUR 23
-Yaşam Tablolarıyla Uzun Ömürlülük Riskinin Emeklilik Sistemine Getirdiği Yükün Karşılaştırılması
Zeynep Burcu GÜNER 47
-Türkiye Ozel ve Kamu Sağlık Sigortacılığı Prim/Hasar-Sağlık Harcaması Değerlendirmesi
Güven GÜÇKAYA, Kağan ATİKELER, Fatma Betül YENİLMEZ 82
-Türkiye İçin Bir Aile Sigortası Model Önerisi
Ferhat ŞENTÜRK 102