Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/53

Kitap : Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/53

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-9202

Cilt : 14/53

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : 2016

Yayıncı : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8486

İÇİNDEKİLER

Editörden 8
Hakemli Makaleler
Bilimin Devlet İçin Önemi: Bilim-Devlet İlişkisi Üzerine Bir Çözümleme
Veysel Erat 10
"Müfredata Demokrasi Dersi Konulsun" Önerileri vesilesiyle: Türkiye'de Askeri Okullarda Siyasal Toplumsallaşmanın Özgünlüğü
Hakan Şahin 46
"Kültür" Derslerine Direniş: Bir Endüstri Meslek Lisesinde Kafa/ Kol Emeği Ayrımına Dayalı İşbölümünün Yeniden Üretimi
Yalçın Özdemir 68
Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye'deki GDO Düzenlemeleri Işığında Biyogüvenlik Kurulu Kararları
Hatice Çıvgın 112
Meksika'da Politik Meşruiyet Krizi Bağlamında Özyönetimsel Mücadelenin Gücü ve Sınırları
Ertan Erol 140
Türkiye'de Ana Akım Siyasal Partilerin Programlarında “Ekonominin Siyasetten Arındırılması" Söylemi Olarak Yönetişim
Evren Haspolat
Deniz Yıldırım 168