Eğitim Bilim Toplum Dergisi 13/52

Kitap : Eğitim Bilim Toplum Dergisi 13/52

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-9202

Cilt : 12/52

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : 2015

Yayıncı : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8485

İÇİNDEKİLER

Editörden 8
Bir Ortaçağ Düşünürü Olarak Dante'nin De Monarchia'sında Siyasi Düşünce
İzzet Mert Ertan 9
Tasarım ve Sanat Pratiklerinin, Tarihsel Süreç Üzerinden, Toplumla İlişkilenmeleri
İnsel İnal 43
Toplumu Yeniden İnşa Etmenin Kültürel Açılım Aracı Olarak TÜSAK
İ. Begüm Kösemen 70
Çağdaş Sanat ve Siyaset Dönüşümüne Yeniden Bakmak "Politikanın Estetize Hali"
Lütfiye Bozdağ 94
Çağdaş Sanat ve Siyaset: Dünyayı Değiştirme Arzusu
Fırat Arapoğlu 128
Tartışma 141
Bir Kitap İncelemesi
Bitmeyen Bir Öykü Olarak Türkiye'de Militarizm
Ilgın Barut 153