Çimento İşveren

Kitap : Çimento İşveren

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 16 /

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : 2002

Yayıncı : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası

Orijinal Dil : İngilizce

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8359

İÇİNDEKİLER

Editörden 2

Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler için
yeni bir dönem Avrupa Anonim Şirketi
Alpay Hekimler 3

Sosyal Sigortalar uygulamasında işverenin işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü ve işe giriş bildirgesi vermemesinin hukuki sonuçları
Mehmet Nusret Bedük 11

90. Uluslar Arası Çalışma Konferansı düzenlendi 35

Kitap tanıtımı
Türkiye'de sendikalar arası rekabet 40

Hukuk
Yargıtay Kararları 41

NOTLAR

Cilt: 16 , Sayı:5 , Eylül 2002