Housing, The Housing Environment, and Health

Kitap : Housing, The Housing Environment, and Health

Yazar : * A. E. Martin * F. Kaloyanova * S.Maziarka

Dil : İngilizce

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Tarihi : 1976

Yayıncı : World Health Organization

Tür : Kitap

Kitap No : 8317

İÇİNDEKİLER

Housing, The Housing Environment, and Health
An Annotated Bibliography