Sağlık Reformu Temel Yaklaşımlarının Genel Analizi

Kitap : Sağlık Reformu Temel Yaklaşımlarının Genel Analizi

Yazar : * Erdal Sargutan

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Tarihi : Temmuz 1993

Yayıncı : --

Tür : Belge

Kitap No : 8297

İÇİNDEKİLER

Bölüm I : Giriş
Bölüm II : Genel Değerlendirme
Bölüm III : Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Bölüm XI : Sonuç
Bölüm XII : Öneri
Ekler