Devlete Karşı Grevlerin Kritik tahlili

Kitap : Devlete Karşı Grevlerin Kritik tahlili

Yazar : * Kurthan Fişek

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mart 1969

Yayıncı : --

Tür : Tez

Kitap No : 8254

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Türkiye'de İşçi Sınıfının ve Devlet İşverenliğinin Do-
ğuşu ve Gelişmesi 9 - 58
I. Kapitalistlesşme Sürecinin ' Başlamasında İstan-
bulun Yeri 12
II. Üreticinin Giderek Topraktan Kopması ve Dışa
Dönük Çıkar İlişkilerinin Gelişmesi 14
III. Ekonominin Giderek Dışa Bağlanması ve Yerli
Sanayinin Ölmesi 17
A. Kapitalistleşmeye Dış Ticaret ilişkilerinin
Etkisi 20
B. Dış Borçların Bağımlılaştırıcı Etkisi 21
C. Kapitalistleşmede Yabancı Yatırımların Etkisi 21
IV. Türkiye'de İşçi Sınıfının Doğuşu 22
V. İşçi Sınıfının örgütlenmesi ve İlk İşçi Hareketleri 25
VI. Cumhuriyet Döneminde Türkiye İşýçi Sınıfı ve
Devletçilik Denemesinin Başlaması 32
A. 1929 Buhranı ve Emperyalizmle Bağların
Kopması 38
B Kefretini çalışanların ödediği Savaş Yılları 44
C. 1946- 1960 Dönemindeki Gelişmeler 48
VII. 27 Mayıs 1960~ 15 Temmuz 1963 Dönemindeki Gelişmeler 55

İKİNCİ BÖLÜM
1963- 1968 Dönemi Grevlerinin Morfolojisi 59-80

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşçi~Devlet İlişkilerinin 1963-1968 Kamu Kesimi
Grevlerindeki Görüntüsü: Örnek olaylar 81 - 177
I. Bursa Belediyesi Otobüs İşletmesi Grevi 81-86
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 82
B. İşçi-Devlet İlişkilerinin Bursa Grevindeki
Görüntüsü 85
II. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Grevi 87-103
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 92
B. İşçi-Devlet İlişlszilerinin Batman Grevindeki
Görüntüsü 102
III. T. C. Devlet Başbakanlık Basımevi Grevi 104 - 114
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 106
B. İşçi~Devlet İlişkilerinin Grevdeki Görüntüsü 113
IV. Ereğli Kömür İşletmesi Kozlu Grevı 115- 127
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 119
B. İşçi-Devlet İlişkilerinin Kozlu Grevindeki
Görüntüsü 126
V. T. C. Ziraat Bankası Basımevi Grevi 128 -132
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 134
B. İşçi-Devlet İlişkilerinin Mannesman Grevindeki
Görüntüsü 138
VII. T. P. A. O. Malatya-Batman Grevi 140-152
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 144
B. İşçi-Devlet İlişkilerinin Malatya-Batman Grevindeki
Görüntüsü 151
VIII. Manisa Belediyesi Temizlik İşçileri Grevi 153-163
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 155
B. İşçi-Devlet İlişkilerinin Manisa Grevindeki
Görüntüsü 162
IX. Ereğli Kömür İşletmesi Kozlu-Üzülmez Grevi 164- 173
A. Grevin Gelişmesi ve sonuçlanması 167
B. İşçi-Devlet İlişkilerinin Kozlu Grevindeki
Görüntüsü 172
X. Örneklenen Kamu Kesimi Grevlerinin Ortak
Görüntüsü 174 - 177

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç ve Degerlendırme 179- 190
A. Bütünlük Görüşünün Geçerliği Evrenselmidir? 181
B. Bu Model İçinde Devletin Yeri Nedir? 182
C. Bu Bütün İçinde Türkiye'nin Yeri Nedir? 183
D. 1963- 1968 Dönemi Devlet Kesimi Grevlerinin
Morfolojisi 185
E. 1963- 1968 Dönemi Devlet Kesimi Grevlerinin
Sosyolojisi 186
F. Bütünden Gelişen Temel Gözlemler 188

YARARLANILAN KAYNAKLAR 191
İNGİLİZCE OZET 199
TÜRKÇE ÖZET 203