İş Kazaları ve Bilirkişilik Kitabı

Kitap : İş Kazaları ve Bilirkişilik Kitabı

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 2012

Yayıncı : --

Tür : Kitapçık

Kitap No : 8065

İÇİNDEKİLER

İŞ KAZALARI BAĞLAMINDA BİLİRKİŞİLİKTE KURUMSALLAŞMA
Prof. Dr.Gürhan Fişek

ÜNİVERSİTLERİN İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ
Prof. Dr. Yaşar Bilge

İŞ KAZALARININ SOSYAL BOYUTU
Dr. Mehmet Bulut