İŞ CİNAYETLERİ ALMANAĞI 2013

Kitap : İŞ CİNAYETLERİ ALMANAĞI 2013

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : İSTANBUL

Yayın Tarihi : Nisan 2014

Yayıncı : 1umut

Tür : Rapor

Kitap No : 7615

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Sunuş ..............................................7
Ailelerden .........................................9
2013 İs Cinayetleri Raporu .........................11
"İş Kazası" Durumunda Ne Yapılmalıdır? .............135
"Meslek Hastalığı" Nedir? ..........................141
Ailelerin Adalet Mücadelesinden Kesitler ...........157
Vicdan ve Adalet Nöbeti ............................241
Sektörden Röportajlar ..............................285