Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi

Kitap : Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Çocuk Emeği

Yayın Tarihi : 2011

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Belge

Kitap No : 7370

İÇİNDEKİLER

Gerekçe ve Yöntem
Ön Hazırlık Belgeleri
Uygulama Takvimi
Bütçe

» Bölüm 1: Çocuk Koruma Hizmetleri Koordinasyonunda Türkiye Modeli

Kavramsal Giriş

Temel Uygulama Alanları

1. Erken Uyarı Alanı

2. Müdahale Alanı

Kurumlar Arası Koordinasyon Alanı

1. Merkezi Koordinasyon

2. İl Koordinasyonu

3. İlçe Koordinasyonu

4. Bilgi Paylaşımı Sistemi

» Bölüm 2: Çocuk Koruma Hizmetleri Koordinasyonu Modeli İçin Strateji

Temel Stratejik Amaçlar

1. Erken Uyarı Sistemi Alanı: Duyarlılık Yaratma

2. Erken Uyarı Sistemi Alanı: Risk Tarama

3. Erken Uyarı Sistemi Alanı: Ön Değerlendirme

4. Önleyici Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

5. Çocuk Koruma Sistemine Giriş Alanının Düzenlenmesi

6. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alanı: Tedbire Karar Verilen Alan

7. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alanı: Tedbirlerin Uygulandığı ve Denetlendiği Alan

8. Çocuk Koruma Sisteminin İl ve ilçe Düzeyinde Koordinasyonu Alanı

9. Çocuk Koruma Sisteminin Genel Yapısı

10. Stratejik Planın Uygulanması ve Uygulamanın İzlenmesi

» Bölüm 3: Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eylem Planı

1. Erken Uyarı Sistemi Alanı: Duyarlılık Yaratma

2. Erken Uyarı Sistemi Alanı: Risk Tarama

3. Erken Uyarı Sistemi Âlânı: Ön Değerlendirme

4. Önleyici Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

5. Çocuk Koruma Sistemine Giriş Alanının Düzenlenmesi

6. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alanı: Tedbire Karar Verilen Alan

7. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alanı: Tedbirlerin Uygulandığı ve Denetlendiği Alan

8. Çocuk Koruma Sisteminin il ve ilçe Düzeyinde Koordinasyonu Alanı

9. Çocuk Koruma Sisteminin Genel Yapısı

10. Stratejik Planın Uygulanması ve Uygulamanın izlenmesi