Sosyal Polika Bağlamında Sosyal Hizmet

Kitap : Sosyal Polika Bağlamında Sosyal Hizmet

Yazar : * Sevda Demirbilek

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : İzmir

Yayın Tarihi : Haziran 2009

Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6657

İÇİNDEKİLER

Şekiller Listesi
Tablolar Listesi
Kısaltmalar
Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIDAN SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA
I. ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE SOSYAL HİZMET
A. SOSYAL HİZMETİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ
B. SOSYAL HİZMETİN TANIMI VE NİTELİĞİ
C. SOSYAL HİZMETİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ
D. SOSYAL HİZMETİN KAPSAMI VE FAALİYET ALANLARI
E. SOSYAL HİZMETİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1. Genel Olarak
2. Türkiye Açısından
F. SOSYAL HİZMET ALANINDA DEĞİŞİME YOL AÇAN TEMEL FAKTÖRLER
1. Neoliberal Politikalar ve Sosyal Devletin Niteliğindeki Değişim
2. Küreselleşme Süreci
3. Postmodernizm
4. Yeni Teknolojiler ve Bilginin Artan Önemi
G. SOSYAL HİZMET UZMANININ GÖREVLERİ
II. ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE SOSYAL POLİTİKA
A. SOSYAL POLİTİKANIN TANIMI VE AMACI
B. SOSYAL POLİTİKANIN NİTELİĞİ
C. SOSYAL POLİTİKANIN KAPSAMI VE İLGİ ALANLARI
D. SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
1. Genel Olarak
2. Türkiye Açısından
İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL HİZMET-SOSYAL POLİTİKA İLİŞKİSİ VE SOSYAL HİZMETİN GELECEĞİ
I. GENEL OLARAK
II. SOSYAL HİZMETİN SOSYAL POLİTİKA HEDEFLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
A. SOSYAL ADALET HEDEFİNE KATKISI
B. SOSYAL BARIŞ HEDEFİNE KATKISI
C. SOSYAL GELİŞME HEDEFİNE KATKISI
D. SOSYAL DENGE HEDEFİNE KATKISI
E. SOSYAL BÜTÜNLEŞME HEDEFİNE KATKISI
F. SOSYAL DEMOKRASİ HEDEFİNE KATKISI
III. SOSYAL HİZMETİN POSTMODERN ÇAĞDA GELECEĞİ
SONUÇ
KAYNAKÇA