Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği ve Kuruluşunun 25. Yılında Bağ-Kur Uygulaması:Mevcut Durum, Sorunlar , Öneriler

Kitap : Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği ve Kuruluşunun 25. Yılında Bağ-Kur Uygulaması:Mevcut Durum, Sorunlar , Öneriler

Yazar : * Kadir Arıcı

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6560

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ
TARİHİ GELİŞİMİ :BAĞ-KUR'UN YETMİŞBEŞ YILLIK TARİHİ
1- Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliğinde Bağ-Kur
Öncesi Dönem
2- Bağ-Kur'un Tarihi Gelişimi YİRMİŞBEŞİNCİ YILINDA BAĞKUR BAĞ-KUR'UN MESELELERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1- Bağ-Kur'un Meseleleri
A- Yönetimden Kaynaklanan Meseleler: İdari ve Mali Özerkliğin Olmaması
a) Sosyal Sigorta İlkelerine Aykırı Düzenlemeler ve Uygulamalar
b) Prim Toplanmasında karşılaşılan Meseleler
c) Prim Borç ve Faizlerin Affı
B- Sosyal Sigorta Kurumları Arasındaki Norm
Farklılıklarının Bağ-Kur Aleyhine İşlemesi
2- Çözüm Önerilerimiz
A- Genel Olarak
B- Çözüm Önerileri
SONUÇ
KAYNAKLAR