Toplum ve Hekim - Sayı: 3

Kitap : Toplum ve Hekim - Sayı: 3

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Mart 1973

Yayıncı : Türk Tabipleri Birliği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 6061

İÇİNDEKİLER

Söyleşi
Toplum ve Hekim
1978 Yılının 14 Mart'ında
Dr. Erdal Atabek
Sağlık Personelinin Tam-Gün Çalışma Esaslarına Dair Yasa Tasarısı ve TTB Merkez Konseyinin Tam-Gün Çalışma Yasa Tasarısı Üzerine Görüşleri
Tam Süre Çalışma
Dr. Erdal Atabek
Tıbbi İlaç Hammaddesi Üretim Sorunları
TTB Merkez Konseyi Halk Sağlığı Komisyonu
Sosyal Katmanlaşma ve Psikiyatrik Hastalıklar
A.B. Holilngsshead - F.C. Redlich Çeviri: Vedat Şar
Ülke Gerçek ve Gereksinimlerine Göre Sağlık Personeli Yetiştirmede Göznöüne Alınması Gereken Önem ve Öncelikler
Dr. Nevzat Eren
Dr. Gazanfer Aksakoğlu
Kronik Hastalıklar III.
Dr. Özen Arat
Meslek Hastalıkları III.
Dr. Engin Tonguc
Toplum ve Hekim'den Haberler

NOTLAR

Sayı:3, Mart 1978