Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular İş Dünyası İçin Yol Haritası

Kitap : Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular İş Dünyası İçin Yol Haritası

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-75-2

Yayın Tarihi : Aralık 2004

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6047

İÇİNDEKİLER

Önsöz ve Teşekkür
Fikri Mülkiyetin Esasları
Ticari Sırlar
Fikri Mülkiyet Korumasını Etkileyen Gelişmeler
Yol Haritası
A. Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular
I. Patentler
II. Markalar
III. Tasarımlar
IV. Telif hakları
V. Coğrafi işaretler
VI. Bitki çeşidi haklan
VII. Ticari sırlar
VIII. Yeni fikri mülkiyet hakkı şekilleri ve teknolojiler
B. Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Karşılaşılan Ortak Sorunlar
I. Uygulama sorunları
II. Fikri mülkiyet haklarının tüketilmesi
III. Fikri mülkiyet haklarının değerlendirilmesi
IV. Fikri mülkiyet tescil ücretlerinin farklı alanlara aktarılması
C. Fikri Mülkiyet Hakları ile Diğer Alanlar Arasındaki Etkileşim
I. Fikri mülkiyet haklarının ekonomik gelişim için kullanımı
II. Çevre
III. Sağlık hizmetleri
IV. Rekabet politikası
V. Bilgi toplumu
VI. Kişisel verilerin korunması

NOTLAR

TÜSİAD ve Milletlerarası Ticaret Odası ortak yayınıdır.