Avrupa'da Girişimciliğin Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Kitap : Avrupa'da Girişimciliğin Özendirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-7249-96-3

Yayın Tarihi : Aralık 1999

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6027

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ
I. GENEL DURUM
Avrupa'nın Ekonomik Performansının Değerlendirilmesi
Avrupa'nın Girişimci Performansının Değerlendirilmesi
II. GİRİŞİMCİLERE İMKAN YARATMAK
Kamu Kesiminin Küçültülmesi
Özel Sektör Üzerindeki Yükü Hafifletmek
III. RİSK ALICILARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Büyümenin Öneminin Artması
Uzun Dönem Büyümenin Ödüllendirilmesi
IV. BÜYÜYEN ŞİRKETLERİ FİNANSE ETMEK
Riskli Girişimlere Yatırım Yapma
Mali Piyasaların Geliştirilmesi
V. PAZAR POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKMASI
Bilimsel Fırsatlardan Yaralanılması
Yeni Tüketici İhtiyaçlarının Hedeflenmesi
Kurulma Aşaması
Rekabetçi Üretimin Elde Edilmesi
VI. İSTİHDAM EDİLEBİLİR İŞGÜCÜ SAĞLAMAK
Rekabetçi İşgücü Maliyetlerine Ulaşmak
Yüksek Nitelikli İşgücü Kullanmak
Esneklik Yaklaşımının Benimsenmesi
Çalışmanın Daha Fazla Ödüllendirilmesi
SONUÇ
EKLER
Grafik Listesi
Kısaltmalar
UNICE Rekabet Çalışma Grubu

NOTLAR

UNICE Kıyaslama Raporu 1999