Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme

Kitap : Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-99-X

Yayın Tarihi : Haziran 2006

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6024

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜME VE
VERİMLİLİK ARTIŞINDAKİ ROLÜ
2.1. Teorik Çerçeve
2.2. Uygulamalı Çalışmalar
3. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME YAPISI
3.1. Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları
3.2. Türkiye Ekonomisinin Göreceli Verimlilik Performansı
4. TÜRKİYE'DE BEŞERİ SERMAYE GÖSTERGELERİ
4.1. Nüfusun Eğitim Durumu
4.2. Eğitime Ayrılan Kaynaklar
4.3. Eğitimde Fırsat Eşitliği
4.4. Eğitimde Nitelik Boyutu
5. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE EĞİTİM-VERİMIİIİK İLİŞKİSİ
5.1. Araştırma Yöntemi ve Kullanılan Değişkenler
5.2. Araştırma Bulguları
5.3- Türkiye Ekonomisi İçin Büyüme Senaryoları
6. GENEL DEĞERLENDİRME VE TEMEL POLİTİKA ÖNERİLERİ
KAYNAKLAR
EK TABLOLAR

NOTLAR

TÜSİAD BÜYÜME STRATEJİLERİ DİZİSİ No:7