Türkiye Ekonomisi 2001

Kitap : Türkiye Ekonomisi 2001

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sınıflandırılmamış

Yayın Yeri : İstanbul

ISSN : 1300-3879

Yayın Tarihi : Aralık 2001

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6009

İÇİNDEKİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER VE GENEL DEĞERLENDİRME
Bölüm 1
Ekonominin Genel Dengesi
Kaynak-Harcama Dengesi GSMH ve Sektörel Büyüme İstihdam Ücretler
Bölüm 2 Kamu Maliyesi
Kamu Kesimi Dengesi
Konsolide Bütçe
Bütçe Açığının Finansmanı
İçborç Stoku ve Faizler
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Sosyal Güvenlik
Özelleştirme
Bölüm 3
Para Politikası ve Gelişmeler
Parasal Büyüklüklerde Gelişmeler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Bölüm 4 Enflasyon
Bölüm 5
Dış Ekonomik İlişkiler
Ödemeler Dengesi
Dış Ticaret
Cari İşlemler Dengesi
Dış Borçlar
Döviz Kurları
Bölüm 6
2002 Yılında Türkiye Ekonomisi: Hedefler ve Beklentiler
Ek 1 Sanayi Üretiminin Devresel Hareketi Ek 2 İstatistik! Tablolar