Kamu Reformu Araştırması

Kitap : Kamu Reformu Araştırması

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-43-4

Yayın Tarihi : Aralık 2002

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6006

İÇİNDEKİLER

ÖZET
I. ARAŞTIRMANIN VE ÖRNEK KİTLENİN TANITIMI
A. Araştırmanın Tanıtımı
1. Gerekçe, Amaç ve Kapsam
2. Örneklem
B. Örnek Kitlenin Tanıtımı
II. YÖNETİM VE YÖNETİŞİM KALİTESİ ALGILAMASI
A. Yönetim Kalitesine İlişkin Algılama
B. Yönetişim Kalitesine İlişkin Algılama
C. Kamu Kurumlarına Yönelik Güven
III. KAMU KURUMLARINDAN VE HİZMETLERİNDEN
MEMNUNİYET DÜZEYİ
A. Kamu Kurumlarının Hizmetleri Konusunda Bilgilenme Kaynakları
B. Değişik Kamu Kuruluşlarının Hizmet Kalitesine İlişkin Algılama .
2. Hizmet Kalitesinin Değişik Boyutlarına İlişkin Değerlendirme
3. Eğitim Kurumlarının Kalitesine İlişkin Algılama
C. Kamu Görevlilerine (Memurlara) İlişkin Algılama
IV. YOLSUZLUK ALGILAMASI
A. Genel Olarak Yolsuzluk Algılaması
1. Yolsuzluk Kavramı
2. Toplumda Yolsuzluk Eğiliminin Yaygınlığı
3. Siyasal Kayırmacılığa ve Klientelizme İlişkin Algılama
B. Kamu Kurumlarında Yolsuzluk ve Rüşvet Algılaması
1. Kamu Kurumlarında Yolsuzluğun Yaygınlığı
2. Kamuda Yolsuzluğun Değişik Biçimlerinin Göreli Önemi
3. Kamu Kurumlarında Rüşvetin Yaygınlığı
4. Memurların Rüşvet Almasına İlişkin Görüşler
5. Rüşvet Talebini İhbar Etme Eğilimi
C. Yolsuzlukla Mücadele]

V. KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM REFORMUNA İLİŞKİN TERCİHLER
A. Temel Tercihler
1. Genel Olarak Kamuda Reform Talebi
2. Kamu Kurumlarının İşleyişinin Yeniden Düzenlenmesinde Öncelikli Amaç
B. Kamu Kesiminin Genişliğine, Daha Verimli Kılınmasına ve İnsangücü Yönetimine İlişkin Tercihler
1. Kamu Kesiminin Genişliği ve Daha Verimli Kılınması
2. İnsan Kaynakları Yönetimi
C. Kamunun Ekonomideki Yerine İlişkin Tercihler
D. Özel Sektörün Kamu Hizmetlerindeki Yerine İlişkin Tercihler
E. Kamu Yönetiminde Yerelleşme Konusunda Tercihler
F. Halkın Kamu Kurumları Konusunda Bilgilenme ve Söz Hakkı
G. Kamu Kurumları Üzerinde Sivil Toplum Denetimi
VI. SONUÇ
EK. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KAMU REFORMU
I. Temel Kavramlar ve Uygulama
A. Kamu Yönetimi ve Yönetişim Kavramları
B. Kamu Reformu Kavramı
C. Kamu Reformu ve İyi Yönetişim
n. Kamu Reformunda Başarının Önkoşulları
m. Avrupa Birliğİ'nde Kamu Yönetimi İlkeleri
IV. Türkiye'de Kamu Reformu Gündemi
V. Sonuç
KAYNAKÇA