Bankacılık Sektörünün Maliyetlerine İlişkin Politika Önerileri

Kitap : Bankacılık Sektörünün Maliyetlerine İlişkin Politika Önerileri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-53-1

Yayın Tarihi : Aralık 2002

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6004

İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. Türk Bankacılık Sisteminde Maliyetler
2.1. Genel Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Maliyetler
2.1.1. Kurumlar Vergisi
2.1.2. Gelir Vergisi
2.1.2.1. Müşterilere Sağlanan Faiz Gelirlerinden
Yapılan Gelir Vergisi Stopajı
2.1.2.2. Bankaların Faiz Gelirlerinden Yapılan
Gelir Vergisi Stopajı
2.1.2.3. İstisna Stopajı
2.1.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
2.1.4. Damga Vergisi
2.1.5. Katma Değer Vergisi (KDV)
2.1.6. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)
2.1.7. Sivil Savunma Fonu
2.2. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Maliyetler
2.2.1. Tasarruf Mevduatf Sigorta Fonu Primi
2.2.2. Umumi Disponibilite ve Zorunlu Karşılıklar
2.2.3- Tahvil Bono Piyasası Borsa Payı ve Tahvil Tescil Ücretleri
3. Sonuç
4. Ekler