Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş

Kitap : Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-59-0

Yayın Tarihi : Temmuz 2003

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6001

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
- Açış Konuşmaları /Tuncay Özilhan, Doğan Cansızlar, Cansen Başaran-Symes
- I. Oturum - "SPK Finansal Raporlama Standartlarının
Uluslararası Standartlara Tam Uyum Projesi''
- II. Oturum - "Uluslararası Muhasebe Standartlarına
Uyum Projesinin Uygulamadaki Etkileri"
EKLER
Ek 1: Seminer Programı
Ek 2: Anket Sonuçları
Ek 3: Finansal Raporlama Çalışma Grubu