Kamu Hizmetinde Etik Güncel Konular ve Uygulama

Kitap : Kamu Hizmetinde Etik Güncel Konular ve Uygulama

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-67-1

Yayın Tarihi : Eylül 2003

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5999

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ
1. GİRİŞ
2. KAMU HİZMETİNDE ETİĞİ VE DAVRANIŞ KURALLARINI
ETKİLEYEN UNSURLAR
3. ETİK ALTYAPI: İŞLEVLER VE UNSURLAR
4. EYLEMLER VE TEPKİLER: ETİK YÖNETİMİNDE YENİ GİRİŞİMLER
5. EĞİLİMLER VE YAKLAŞIMLAR: ETİK YÖNETİMİNDE ORTAK YÖNELİMLER
6. KURALLARDAN SONUÇLARA; ETİK YÖNETİMİNE OLASI ETKİLER BİBLİYOGRAFYA

NOTLAR

Bu kitap TÜSİAD ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ortak yayınıdır.