Türkiye Ekonomisi 2004

Kitap : Türkiye Ekonomisi 2004

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sınıflandırılmamış

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 1300-3879

Yayın Tarihi : Aralık 2004

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5987

İÇİNDEKİLER

Genel Değerlendirme
Ekonominin Genel Dengesi
Büyüme
— Harcamalar Yoluyla Büyüme
— Üretim Yoluyla Büyüme
— Üretim Faktörleri Yoluyla Büyüme İstihdam ve Ücretler
Fiyat Düzeyi
Tüketici Fiyatları
Toptan Eşya Fiyatları
Kamu Dengesi
Bütçe Dengesi
İç Borçlanma
IPara Politikası
Kısa Vadeli Faiz Oranları
Parasal Hedefleme
Dış Denge
Dış Ekonomik Gelişmeler
Ödemeler Dengesi
IEK - İstatistiki Tablolar