Elektrik Piyasası Kanunu ve İlişkili Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Öneriler ve Gerekçeleri

Kitap : Elektrik Piyasası Kanunu ve İlişkili Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Öneriler ve Gerekçeleri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : -

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5982

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ VE GEREKÇELERİ
2.1. Serbest Piyasa ve Arz Güvenliği
2.2. Piyasa Mekanizmaları
2.3. Özelleştirme
3. DİĞER BİRİNCİL MEVZUAT ÖNERİLERİ VE GEREKÇELERİ

NOTLAR

TÜSİAD Enerji Stratejisi Dizisi - Ek