Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Rejiminde Değişiklik Tartışmaları

Kitap : Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Rejiminde Değişiklik Tartışmaları

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-36-2

Yayın Tarihi : Mayıs 2008

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5974

İÇİNDEKİLER

Açılış Konuşması
TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanı Kemal Erol
Oturum
Oturum Başkanı Kemal Erol
TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanı
İsmail Hakkı Karakelle
Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı
Hilmi Bolatoğlu
Rekabet Kurumu Uzmanı
Tarkan Erdoğan
Rekabet Kurumu Uzmanı
Soru ve Cevap

NOTLAR

TÜSİAD Rekabet Hukuku Toplantıları Serisi-1