Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar

Kitap : Türkiye'de Yükseköğretim: Eğilimler, Sorunlar ve Fırsatlar

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sınıflandırılmamış

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-45-4

Yayın Tarihi : Ekim 2008

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5973

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
1. YÖNETİCİ ÖZETİ
1.1. Türkiye'deki Yükseköğretim Sistemine İlişkin Kilit Noktalar
1.2. Bölüm Özetleri ve Öneriler
2. GİRİŞ VE ARKA PLAN
2.1. Avrupa Bağlamında Türk Yükseköğretimi
2.2. Proje Kapsamı
2.3. Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (EUA-IEP)'nın Arka Planı
2.4. Proje Metodolojisi
2.5. Türkiye'de IEP Tarafından İncelenen Üniversiteler
3. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ
3.1. Türk Yükseköğretim Sisteminin Tanımlanması
4. TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN KURUM DIŞI VE KURUM İÇİ KISITLAMALAR VE FIRSATLAR
4.1. Kurum Dışı Kısıtlamalar ve Fırsatlar
4.1.1. Üniversite Özerkliği
4.1.1.1. Özerklik ve Üniversite Yönetişimi
4.1.1.2. Özerklik ve Üniversite Bütçelemesi
4.1.2. Vakıf Üniversiteleri
4.1.3- Üniversite Yönetişiminde Öğrenciler
4.1.4. Yükseköğretime Erişim
4.1.5. Kurum Dışı Hesap Verebilirlik
4.1.6. Kurumlar Arası İşbirliği
4.2. Kurum İçi Kısıtlamalar ve Fırsatlar
4.2.1. Kurumsal Yapılar ve Karar Alma
4.2.1.1. Misyon ve Strateji
4.2.1.2. Üniversite Düzeyinde Yönetim
4.2.1.3- Fakülte Yönetimi
4.2.1.4. Kurumsal Yapılar: Tıp Fakülteleri
4.2.1.5- Kurumsal Yapılar: Meslek Yüksekokulları
4.2.2. Mali ve İnsan Kaynakları Yönetimi
4.2.2.1. Mali Yönetim
4.2.2.2. İnsan Kaynakları Yönetimi
4.2.3. Öğretim
4.2.3-1. Bologna Eğitim Yapısı, ECTS, Diploma Eki ve Hareketlilik.
4.2.3.2. Öğrenci Merkezli Öğretim
4.2.3.3. Mezunların Bilgi ve Becerilerinin İstihdama Uygunluğu......
4.2.3.4. Yaşam Boyu Öğrenme
4.2.4. Araştırma
4.2.5. Kurum Dışı Paydaşlarla Bağlantılar
4.2.6. Kurum İçi Kalite Prosedürleri
5. SONUÇLAR
6. KAYNAKLAR
7. EKLER
7.1. Yükseköğretim Kurumları ve Kayıt Verileri
7.2. Yükseköğretim Yönetişim ve Düzenlemelerine Dahil Olan Kurumlar .....
7.2.1. Ulusal Kurumlar
7.2.2. Üniversite Liderleri ve Organları
7.3- Yükseköğretim Yönetim Organları Organizasyon Şeması
7.4. IEP Tarafından Değerlendirilen 17 Üniversite Hakkında Bazı Bilgiler
7.5. 9-10 Mayıs 2008 Tarihli Çalıştaym Katılımcıları
7.6. 25 Haziran 2008 Tarihli Çalıştaym Katılımcıları

NOTLAR

Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk Üniversitesinin EUA-IEP Kurumsal Değerlendirme Raporlarına Dayanan Gözlemler ve Öneriler