Gümrük Birliği Çerçevesinde AB'nin Üçüncü Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaların Avrupa ve Türk İş Dünyasına Etkileri

Kitap : Gümrük Birliği Çerçevesinde AB'nin Üçüncü Ülkelerle Yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaların Avrupa ve Türk İş Dünyasına Etkileri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-40-9

Yayın Tarihi : Haziran 2008

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5972

İÇİNDEKİLER

Açılış Konuşması: Haluk Dinçer
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı
Oturum
Oturum Başkanı Asım Barlın
TÜSİAD Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu Başkanı
Cem Duna
TÜSİAD Yönetim Kurulu Eski Üyesi
Cemalettin Damlacı
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürü
Rasmus Wendt
BUSINESSEUROPE Güney Kore ve Ukrayna ile STA Raportörü
Murat Peksavaş
Koç Holding Avrupa İşleri Müşaviri
Soru ve Cevap
Sunumlar
Sunum 1 : Gümrük Birliği Çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşmalarına Uyum.. Sunum 2 : EU's Free Trade Agreements and their Effects on Turkish Business.